Daily Archives: December 30, 2021

Состанок во Белград

Во насока на продолжување на остварување на меѓународна соработка на Државните правобранителства со цел разменување на искуства при извршување на своите надлежности, прифаќање на добро воспоставени пракси и други активности кои се од значење при извршување на Државно правобранителската функција се оствари работна средба на ден 21 декември 2021 година

Состанок во Албаниjа

Во насока на остварување на меѓународна соработка на Државните правобранителства со цел разменување на искуства при извршување на своите надлежности, прифаќање на добро воспоставени пракси и други активности кои се од значење при извршување на Државно правобранителската функција се оствари работна средба на ден 16 декември 2021 година помеѓу Државното

Конференција во Словениjа

Во организација на Државното правобранителство на Република Словениjа во периодот од 02-04 ноември 2021 година се одржи Првата интернационална коференција на Државни правобранителства пред национананите судови. На покана на Државното правобранителство на Република Словенија присуствува Правобранителиот за подрачје Скопје Саша Станчевски, Државниот правобранител за подрачје Кочани Даниела Диванисова, Државен правобранител