Daily Archives: October 1, 2020

Конечен Извештај за Извршена Ревизија

Документот за конечниот Извештај за Извршена Ревизија на институционални капацитети на Државно правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите можете да ја прочитате овде