Daily Archives: December 17, 2019

Државното правобранителство на Република Северна Македонија се вклучи на акцијата за чистење

Масовната еколошка акција “Администрацијата чисти со “Не биди ѓубре” беше активно поддржана од Државното Правобранителство на Република Северна Македонија. Државниот Правобранител на Република Северна Македонија, г-дин Фехми Стафа, заедно со Државните правобранители во регионот на град Скопје  и вработените во институцијата придонесоа за јавната чистота на Град Скопје и тоа