Структурата на приходи по дејност за 2018

 Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018