Pjesëmarrja në analizën e promovuar të praktikave më të mira evropiane për matjen e performancës së prokurorëve publikë

    Avokati i shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z Fehmi Stafa, i shoqëruar nga Prokurori për qytetin e Shkupit, z Sasha Stançevski sot (e premte, 2018/09/14) ka marrë pjesë në një tryezë të rrumbullakët për të promovuar analizën krahasuese ligjore mbi ” praktikat më të mira evropiane për matjen e performancës së prokurorëve publikë në Hungari, Francë, Mbretërinë e Bashkuar, Danimarka, Kroacisë dhe Maqedonisë “, të mbajtur në Shkup.

Pjesëmarrësit në tryezë ishin të njohur me metodologjinë për matjen e performancës së prokurorëve publikë është një praktikë pozitive të cilat në të ardhmen do të mund të aplikohen për të matur efektivitetin e punës së Avokatit të Shtetit në vend.

Në evinementin të pranishmit u njohën edhe me përvojat e vendeve evropiane në fushën e lëndës dhe u theksua për përvojat pozitive të vendeve pjesëmarrëse në rast është pozitive që do të zbatohet në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Nga ana e Avokatit të Shtetit Stafa u theksua se organizimi i këtij lloji të tubimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Republikën e Maqedonisë së Veriut në drejtim të shkëmbimit të përvojave dhe në drejtim të përmirësimit të legjislacionit kombëtar në lëmin e Avokaturës së Shtetit dhe funksionimit të këtij institucioni.

 

Prokurori i shtetit të Republikës së Maqedonisë Veriore, z Fehmi Stafa, falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen e tyre aktive në këtë tubim  dhe shprehu falënderim deri tek Ambasada  Britanike e Maqedonisë së Veriut.