Раководни Државни Службеници 

Генерален секретар

АНДРИЈАНА СЛИВОСКА

 

Раководител на Одделение за правни работи и застапување

БЛАГИЦА МИХАЈЛОСКА

 

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија

ДИВНА НАЈДЕНОВА

Најнови информации

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите за 2018 година (втор дел)  Loading... Taking too long? Reload document | Open

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)  Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното Правобранителство на Република Северна Македонијa Loading... Taking too long? Reload document | Open in new