Оглас

О Г Л А С за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување на отпад

Превземи

oglas-mk2022