Одлука за избор на кандидат по Интерен Оглас број 1/2021

Скопје 13.12.2021 – Одлука за избор на кандидати по Интернет оглас број 1/2021 за унапредување на административен службеник во Државното правобранителство на Република Северна Македонија

За повеќе информации во врска со одлуките можете да прочитате подолу..

2021-12-13_002