Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на РСМ“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 1/2018). Генералниот секретар на Државното правобранителство на Република Северна Македонија ги донесува следниве Одлуки:

[embeddoc url=”http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/06/20190605.pdf” download=”none”]