Конечен Извештај за Извршена Ревизија

Документот за конечниот Извештај за Извршена Ревизија на институционални капацитети на Државно правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите можете да ја прочитате овде