Завршни сметки

Најнови вести

Одлука за избор на кандидати по Интернет оглас број 1/2020 за унапредување на административен службеник во Државното правобранителство на Република Северна Македонија За повеќе информации во врска со одлуките можете

Досие за годишен план на јавни набавки за 2021 Godisen-Plan-za-Javni-Nabavki-2021

Јавен оглас за вработување на 1 (еден) извршител-Возач во Државното правобранителство на Република Северна Македонија.