Завршни сметки

Најнови вести

Ваучери за туризам од 6000 ден! Поддршка за граѓаните и домашниот туризам . Дознајте повеќе кои граѓани ќе добијат ваучери за туризам од 6.000 денари на http://tourismmacedonia.gov.mk/

План за Јавни Набавки 2020 – Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки Plan-Za-Javni-Nabavki-2020

Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди и правилата на однесување на административните службеници. Повеќе во врска за кодексот читајте подолу.. КОДЕКС-ЗА-АДМИНИСТРАТИВНИ-СЛУЖБЕНИ