Други Документи

[mvc_timeline_father][mvc_timeline_son date=”2021″ caption_url=””]Функционална анализа на Државното Правобранителство на Република Северна Македонија -Јуни 2020[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2019″]Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2019″]Решение за назначување на лица за прием на пријави[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2019″]Решение за назначување на лица за прием на пријави[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2017″]Решение за назначување на лице за прием на пријави од укажувачи[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2017″]Решение за назначување на лице за прием на пријави од укажувачи[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2017″]Упатство за прием на пријави од укажувачи[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2006″]Конечен извештај на овластениот Државен Ревизор – Приходи[/mvc_timeline_son][/mvc_timeline_father]