Фехми Стафа
Државен Правобранител на
Република Северна Македонија
На 22 август 2018 Фехми Стафа е именуван од Владата
за Државен Правобранител на Република Северна Македонија.
Дознај повеќе
Добредојдовте во
Државното Правобранителство на
Република Северна Македонија
Функцијата на Државното правобранителство ја врши Државниот
правобранител на Република Северна Македонија и Државните
правобранители во Државното правобранителство.
Дознај повеќе
Слободен пристап до
информации
Секој си има право на слободен пристап до информации.
Информирај се за најновите закони и одлуки.
Дознај повеќе

Поддршка за граѓаните и домашниот туризам

Нашата Мисија

Обезбедување висококвалитетна, професионална, независна, ефикасна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија

За Нас

Нашето Минато

Со донесувањето на Законот за Државно правобранителство („Службен весник на РМ“ бр.81/07) со денот на започнувањето на примената на овој Закон престанува да важи Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на РМ“ бр.41/97)  и Јавното правобранителство на Република Северна Македонија продолжува со работа како Државно правобранителство.

НАШАТА МИСИЈА

Државното правобранителство на Република Северна Македонија кој превзема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Северна Македонија.

НАШАТА ВИЗИЈА

Обезбедување висококвалитетна, професионална, независна, ефикасна заштита на имотните права и интереси на Република Северна Македонија.

ВЕСТИ

Одлука за избор на кандидати по Интернет оглас број 1/2020 за унапредување на административен службеник

Досие за годишен план на јавни набавки за 2021 Godisen-Plan-za-Javni-Nabavki-2021

Јавен оглас за вработување на 1 (еден) извршител-Возач во Државното правобранителство на Република Северна Македонија.

Најнови информации

 Во прилог е документот на посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот

Во прилог е структурата на приходи по дејност за 2018 година (втор дел)  Loading... Taking

Во прилог е Билансот на приходи и расходи за 2018 година (втор дел) на Државното

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

[contact-form-7 id=”2991″]