Фехми Стафа
Државен Правобранител на
Република Северна Македонија
На 22 август 2018 Фехми Стафа е именуван од Владата
за Државен Правобранител на Република Северна Македонија.
Дознај повеќе
Добредојдовте во
Државното Правобранителство на
Република Северна Македонија
Функцијата на Државното правобранителство ја врши Државниот
правобранител на Република Северна Македонија и Државните
правобранители во Државното правобранителство.
Дознај повеќе
Слободен пристап до
информации
Секој си има право на слободен пристап до информации.
Информирај се за најновите закони и одлуки.
Дознај повеќе

Нашата Мисија

Обезбедување висококвалитетна, професионална, независна, ефикасна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија

За Нас

Нашето Минато

Со донесувањето на Законот за Државно правобранителство („Службен весник на РМ“ бр.81/07) со денот на започнувањето на примената на овој Закон престанува да важи Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на РМ“ бр.41/97)  и Јавното правобранителство на Република Северна Македонија продолжува со работа како Државно правобранителство.

НАШАТА МИСИЈА

Државното правобранителство на Република Северна Македонија кој превзема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Северна Македонија.

НАШАТА ВИЗИЈА

Обезбедување висококвалитетна, професионална, независна, ефикасна заштита на имотните права и интереси на Република Северна Македонија.

ВЕСТИ

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab

  Работна средба во Државното правобранителство на Република Северна Македонија во Скопје со Г-ѓа Фахира

Државниот правобранител на Република Северна Македонија Фехми Стафа на ден 09.05.2022 година , имаше чест,

Најнови информации

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab

Упатство за прием на пријави од укажувачи(2019) .maw_infobanner_wrap138 .info_bn_box .maw_banner_btn:hover { color: !important; background: none

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ